Webfaktura

Elektronisk faktura - Visma AutoInvoice

 

For å aktivere sending av elektroniske fakturaer direkte fra Webfaktura, må firmaet registreres hos Vismas meldingssentral for elektroniske fakturaer. Denne meldingssentralen heter Visma AutoInvoice (se www.visma.no/autoinvoice).

NB! Dette er en oppgave for din regnskapsfører (byråbruker).

 

Vi anbefaler at all fakturering skjer via Visma AutoInvoice.

Da trenger du ikke lenger å ta stilling til om fakturaen skal sendes elektronisk, via e-post eller med post. Undersøkelser viser at eFaktura gir sikrere innbetalinger enn faktura på e-post eller i posten.

Hos AutoInvoice skjer følgende:

  • Hvis mottaker er registrert for mottak av elektronisk faktura, vil faktureringen skje elektronisk.
  • Hvis mottakeren ikke er registrert for elektronisk mottak, vil fakturaen sendes med e-post så fremt e-post adresse er registrert på kunden. Faktura sendes som vedlegg.
  • Hvis mottakeren hverken er registrert for elektronisk mottak eller har e-postadresse, vil fakturaen sendes med post. Utskriftstjenesten blir automatisk aktivert i Visma AutoInvoice.

 

B2B (BusinessToBusiness) / B2C (BusinessToConsumer)

Det skilles mellom elektronisk faktura til firma - B2B (Business to Business) og elektronisk faktura til privatpersoner - B2C (Business to Customer).

 

NB! Skal du benytte elektronisk faktura til firmakunder organisasjonsnummer være registrert på kunden. Skal du benytte elektronisk faktura til privatpersoner mobilnummer og/eller e-postadresse være registrert på kunden.

 

Slik aktiveres sending av elektroniske faktura

Slik velger du å sende alle faktura via AutoInvoice.