Bilag

I programdelen Regnskap - Bilag vises alle bokførte bilag. Når du klikker på en rad i listen, ekspanderer den og viser mer informasjon om bilaget. Du kan åpne det opprinnelige bilaget om du vil se på dette, du kan også velge forskjellige Handlinger, for eksempel å opprette et korrigeringsbilag. Hvilke handlinger som er tilgjengelig er avhengig av hvilke bilagstype det er. Hvis du vil skrive ut et bilag, markerer du bilaget, velger Opprett PDF og skriver så ut den filen som ble opprettet.

Velg periode, sorter liste og print bilag

Du kan velge et spesifikt regnskapsår eller en periode for listen. Ved å klikke i kolonnetitlene kan de ulike listene sorteres slik at de viser bilagene i ønsket rekkefølge.

Vil du skrive ut en bokføring velger du Skriv ut som PDF. Deretter åpner du PDF-filen og skriver den ut.

Bilagsserier

Under Innstillinger - Firmainnstillinger, fanen Bokføringsopplysninger angir du hvilke bilagsserier som skal brukes i programmet. Bilagsseriene kan du deretter gjøre utvalg på, f.eks. under Regnskap - Bilag. Fordelen med å bruke ulike bilagsserier er at transaksjoner av en viss type blir enklere å spore.

Periodisering

Hvis du bruker funksjonen Periodisere for å dele opp kostnader, kan du se kommende periodiseringer under Bokføring - Bilag - Kommende periodiseringer. Et varsel vises når det er på tide å bokføre neste periodisering.