Resourceplanning

Met de Resourceplanning kunt u plannen welke resources wat moeten doen voor een dienst. Zo kunt u bijvoorbeeld met grafieken en rapporten precies nagaan hoe de geplande uren overeenkomen met de werkelijk bestede uren voor een specifieke klant, dienst of medewerker. U hebt dan een volledig overzicht van de planning en de beschikbare resources van de vestiging.

Het is mogelijk om op twee verschillende niveaus te plannen: op urenactiviteit (de standaardinstelling) en op dienst. Ga naar Instellingen - Instellingen vestiging - Overige instellingen om een ander niveau in te stellen.

Mogelijkheden van de functie resourceplanning:

 • Twee verschillende weergaven - Per medewerker en Per klant:
  • In de weergave Per medewerker kunt u selecteren of u daarin Alle, Medewerkers met geplande uren of alleen Medewerkers zonder geplande uren wilt opnemen.
  • In de weergave Per klant kunt u selecteren of u daarin Alle, Klanten met geplande uren of alleen Klanten zonder geplande uren wilt opnemen.
 • Resources plannen door met behulp van een wizard vorige perioden te kopiëren
 • Handmatige resourceplanning
 • Hulpmiddel voor uren toerekenen
 • Limieten voor de bezettingsgraad instellen
 • Overzicht van de geplande afwezigheid, geplande uren, niet-geplande uren en bezettingsgraad van de medewerker als u de muisaanwijzer boven het Σ-teken houdt.
 • Rapporten en grafieken: overzichten van uren en declaraties