Visma eAccounting Standaard

Waar kan ik mijn boekstukcodering wijzigen en heb ik die nodig?

Onder Instellingen - Bedrijf - Boekhouding kunt u kiezen welke codering u voor een bepaald type boekstuk wilt gebruiken. Als u geen keuze maakt, worden alle boekstukken gecodeerd als A.

Het voordeel van het werken met verschillende boekstukcoderingen is dat het dan eenvoudiger is een bepaalde soort transactie te traceren, met name als u een groot aantal boekstukken heeft.

Stel bijvoorbeeld dat u boekstukcodering D kiest voor verkoopfacturen. Als u dan een boekstuk voor een verkoopfactuur aanmaakt, komt er in het boekstukoverzicht een D te staan voor het boekstuknummer.

Onder Boekhouding - Boekstukken en in bijvoorbeeld het Boekstukoverzicht kunt u een bepaalde boekstukcodering kiezen.