Visma eAccounting Standaard

Wat betekent de AVG voor mij en mijn bedrijf?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een EU-verordening die richtlijn 95/46/EG en andere nationale bepalingen vervangt die voorheen de verwerking van persoonsgegevens regelden.

Op visma.com vindt u meer algemene informatie over de AVG.

Lees meer hierover in AVG in Visma eAccounting Standaard.

Verwante onderwerpen

AVG in Visma eAccounting Standaard