Visma eAccounting Standaard

Aan de slag met Kas- en banktransacties

Het programma heeft twee zaken nodig om een inkomende of uitgaande betaling te kunnen registreren: de datum van de transactie en het bedrag. Als u beschikt over een referentie, zoals een factuurnummer, dan kan het programma de juiste transactie sneller terugvinden wanneer u naar gerelateerde transacties zoekt. Alle informatie die nodig is om een betaling te registreren vindt u op uw bankafschrift in uw omgeving voor internetbankieren.

Kas- en bankrekeningen

U moet de door het bedrijf gebruikte bankrekeningen toevoegen om er transacties tegen te kunnen boeken. Een kasrekening en een bankrekening worden automatisch toegevoegd voor alle bedrijven maar vreemdevalutarekeningen, spaarrekeningen en dergelijke moet u zelf toevoegen.

Kas- of bankrekening toevoegen

Koppeling met uw bank inschakelen

Op dit moment is een bankkoppeling met automatische overschrijving van inkomende en uitgaande betalingen mogelijk bij de Rabobank. Om de bankkoppeling in te schakelen voegt u als eerste stap de desbetreffende bankrekening toe in Visma eAccounting Standaard. Meer informatie over wat er precies van toepassing is voor uw bank vindt u in Met bankkoppeling werken.

Factuurbetalingen registreren

Om uitgevoerde betalingen te registreren, begint u altijd met de rekening die van toepassing is. Voeg het afschrift uit uw internetbank toe aan het venster Kas- en banktransacties.

Als er op het afschrift andere transacties staan dan inkomende en uitgaande betalingen voor facturen, bijvoorbeeld als u een aankoop met bon heeft gedaan, geld heeft ontvangen van de Belastingdienst of salarissen heeft betaald, dan kunt u een nieuwe banktransactie aanmaken om het bedrag op het afschrift mee af te stemmen.

Inkomende betalingen handmatig afstemmen
Uitgaande betalingen handmatig afstemmen

Overzicht betalingen

Een overzicht van alle boekhoudtransacties in verband met uw rekening-courant of uw vreemdevalutarekeningen vindt u onder Kas- en banktransacties. Alle banktransacties die nog niet zijn afgestemd, staan in de lijst Niet-afgestemde transacties.

In de lijst Kastransacties huidige periode staan de transacties van de recentste maand van het huidige boekjaar. Als u transacties uit andere periodes wilt zien, kunt u het datuminterval veranderen.

Er zijn verschillende manieren om banktransacties te registreren.

  • Een semiautomatische methode om de banktransacties in het programma te registreren is het importeren van een bankbestand.
  • De transacties op het bankafschrift een voor een handmatig registreren.