Aan de slag met kostenplaatsgroepen

In Visma eAccounting Standaard kunt u gebruikmaken van kostenplaatsgroepen. Met een kostenplaatsgroep bewaakt u uw activiteiten op gedetailleerder niveau door kosten en opbrengsten op een eenheid of vast activum. Heeft u bijvoorbeeld een vrachtauto waarvan u precies de gegenereerde kosten en opbrengsten wilt zien, dan kunt u daarvoor kostenplaatsgroepen gebruiken.

Bedrijfsinstellingen

Om in het programma met kostenplaatsgroepen te kunnen werken, moet u die functie inschakelen. Dit doet u onder Instellingen - Bedrijf in het menu.

Om kosten en baten op kostenplaatsgroepen te kunnen registreren, moet u ook de desbetreffende grootboekrekeningen in het rekeningschema inschakelen. Grootboekrekeningen voor kosten en opbrengsten zijn vooraf ingeschakeld voor kostenplaatsgroepen. Grootboekrekeningen voor activa en passiva zijn niet vooraf ingeschakeld.

In Visma eAccounting Standaard kunt u gebruikmaken van drie verschillende kostenplaatsgroepen. Ga naar Boekhouding - Kostenplaatsgroepen om de verschillende kostenplaatsgroepen voor het programma in te richten. Hier kunt u een kostenplaatsgroep instellen en de bijbehorende kostenplaatsen toevoegen.

Vervolgens kunt u de kostenplaatsgroepen beginnen te gebruiken bij uw boekingen .

Lees meer in Kostenplaatsgroepen toevoegen.

Inkopen

U koopt bijvoorbeeld brandstof, die moet worden geboekt als kosten voor een machine. De inkoopfactuur moet worden geregistreerd en de kosten moeten worden verdeeld tussen de door u geregistreerde kostenplaatsgroepen.

Lees meer in Inkoopfacturen registreren.

U doet een aankoop met bon, waarbij de kosten moeten worden geboekt op een kostenplaatsgroep. De bon moet worden geregistreerd en de kosten moeten worden verdeeld tussen de desbetreffende kostenplaatsen.

Lees meer in Uitgaande betalingen handmatig afstemmen.

Verkoop

U verkoopt een dienst, waarbij de opbrengsten moeten worden geboekt op een kostenplaatsgroep. U maakt de verkoopfactuur aan en verdeelt de opbrengsten tussen de kostenplaatsen die u wilt registreren.

Lees meer in Factuur aanmaken.

Financieel

U moet een handmatig boekstuk aanmaken waarbij kostenplaatsgroepen worden gebruikt. Lees meer in Handmatige boekstukken aanmaken en Kostenplaatsgroepen, regelomschrijvingen of projecten corrigeren.

Verwante onderwerpen

Kostenplaatsgroepen en kostenplaatsen