Kostenplaatsgroepen en kostenplaatsen

In Visma eAccounting Standaard kunt u gebruikmaken van kostenplaatsgroepen en kostenplaatsen. Met een kostenplaatsgroep bewaakt u uw activiteiten op gedetailleerder niveau door kosten en opbrengsten op een kostenplaats of een vast activum. Heeft u bijvoorbeeld een vrachtauto waarvan u precies de gegenereerde kosten en opbrengsten wilt zien, dan kunt u daarvoor kostenplaatsgroepen gebruiken.

U kunt in het programma tot drie kostenplaatsgroepen gebruiken. Elke kostenplaatsgroep moet een naam worden gegeven. Voor iedere kostenplaatsgroep geeft u de kostenplaatsen op die daaronder vallen en die u wilt bewaken.