Visma eAccounting Standaard

Vaste activa

Onder Boekhouding - Vaste activa kunt u de vaste activa van uw bedrijf beheren. Vaste activa zijn bijvoorbeeld stoelen, tafels, computers, grotere apparaten en zelfs terreinen en gebouwen. Het programma past de lineaire afschrijving toe die per maand of per jaar wordt berekend.

Het gebruik van een register van vaste activa brengt een aantal voordelen met zich mee. U kunt uw vaste activa en de datum van aanschaf vastleggen. Dat komt goed van pas wanneer u de Checklist jaarafsluiting doorloopt en de huidige waarde van uw bezittingen moet controleren. Als zich een incident voordoet, zoals brand of diefstal, heeft u altijd nog een actuele lijst van vaste activa.

In Visma eAccounting Standaard wordt de lineaire afschrijvingsmethode gebruikt.

Verschillende soorten vaste activa

Er zijn twee soorten vaste activa. De eerste soort wordt direct afgeschreven en de tweede soort wordt in de loop der tijd afgeschreven. Vaste activa die worden gekocht voor een prijs die lager is dan de helft van de basiswaarde of die een gebruiksduur hebben van drie jaar of minder, worden direct afgeschreven. Vaste activa die direct worden afgeschreven, worden opgenomen onder Rekening vaste activa: Verbruiksgoederen.

Vaste activa waarvan de aanschafprijs hoger is dan de helft van de basiswaarde of die een gebruiksduur hebben van vier jaar of meer, worden als activum beschouwd. De afschrijving op dit type activa kan over meerdere jaren worden verdeeld.