Visma eAccounting Standaard

Kas- en bankrekeningen

Er zijn vier typen rekening die kunnen worden toegevoegd. U kunt van elk type meerdere rekeningen aanmaken. Als u meer dan een rekening-courant aanmaakt, moet één ervan worden ingesteld als de hoofdbankrekening van het bedrijf.

De volgende rekeningtypes kunnen worden aangemaakt:

Rekening-courant Een rekening-courant is de rekening die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het ontvangen en verrichten van betalingen voor uw bedrijf. Als u over meer dan een rekening-courant beschikt, dan moet één worden ingesteld als de hoofdbankrekening.
Kasrekening Voor elk bedrijf wordt automatisch een kasrekening opgezet. De kasrekening wordt gebruikt voor de registratie van kastransacties. U kunt er aankopen met bon, overige opnames en overige stortingen registreren.
Spaarrekening Als uw bedrijf een spaarrekening heeft, kunt u die aan het programma toevoegen. U kunt er aankopen met bon, overige opnames en overige stortingen registreren.
Vreemdevalutarekening Heeft u buitenlandse crediteuren die u in euro factureren of buitenlandse debiteuren die u in euro betalen, dan kunt u een vreemdevalutarekening gebruiken. U kunt met dezelfde rekening zowel betalingen verrichten als betalingen ontvangen. Een vreemdevalutarekening betekent dat omrekening naar EUR niet nodig is bij elke transactie, waardoor de kans op koersverschillen kleiner wordt. Als u gebruikmaakt van meerdere valuta's, kunt u voor elke valuta een rekening aanhouden. Als uw bedrijf vreemdevalutarekeningen met een eigen IBAN heeft, kunt u die aan het programma toevoegen.