Visma eAccounting Standaard

U bent hier: Webhelp > Betalingen

Betalingen

Alles wat u nodig heeft om betalingen te kunnen registreren en uw bankrekeningen te beheren vindt u onder Kas- en banktransacties.

U moet de door het bedrijf gebruikte bankrekeningen toevoegen om er transacties tegen te kunnen boeken. Een kasrekening en een bankrekening worden automatisch toegevoegd voor alle bedrijven maar vreemdevalutarekeningen, spaarrekeningen en dergelijke moet u handmatig toevoegen.

Alle transacties die nog niet zijn afgestemd met een bankrekening staan onder het tabblad Alle niet-afgestemde banktransacties.

Op de tab Banktransacties huidige periode staan de transacties van de recentste maand van het huidige boekjaar. Als u transacties uit andere periodes wilt zien, kunt u het datuminterval veranderen.

Hier vindt u de transacties van inkopen met bon, maar ook overige bijschrijvingen en afschrijvingen.

Als u op een regel in de lijst klikt, vouwt deze uit en wordt er meer informatie getoond, bijvoorbeeld het boekstuk dat is gekoppeld aan de banktransactie. Met de pictogrammen die verschijnen wanneer de regel is uitgevouwen, kunt u ook de verschillende onderliggende documenten van de transacties openen.

Koppeling met uw bank inschakelen

Op dit moment is de bankkoppeling met automatische overschrijving van inkomende en uitgaande betalingen mogelijk mede Rabob. Om de bankkoppeling in te schakelen voegt u als eerste stap de desbetreffende bankrekening toe aan Visma eAccounting Standaard. Meer informatie over wat er precies van toepassing is voor uw bank vindt u in Met of zonder bankkoppeling werken.

Factuurbetalingen registreren

Om uitgevoerde betalingen te registreren, begint u altijd met de rekening die van toepassing is. Voeg het afschrift uit uw internetbank toe aan het venster Kas- en banktransacties.

Als er op het afschrift andere transacties staan dan inkomende en uitgaande betalingen voor facturen, bijvoorbeeld als u een aankoop met bon heeft gedaan, geld heeft ontvangen van de Belastingdienst of salarissen heeft betaald, dan kunt u een nieuwe banktransactie aanmaken om het bedrag op het afschrift mee af te stemmen.