Visma eAccounting Standaard

Visma Financial Overview

Visma Financial Overview is een dienst van Visma Software die u in combinatie met Visma eAccounting Standaard kunt gebruiken. De dienst kan via Apps rechtstreeks in het programma worden aangeschaft. U kunt deze dienst ook bestellen via nl.visma.com/eAccounting of telefonisch op 020-2626926.

Als de dienst is ingeschakeld, kunt u deze in de lijst linksboven kiezen.

Vanuit uw programma exporteert u boekhoudgegevens naar Visma Financial Overview. U leest de status van het bedrijf af aan eenvoudige grafieken van netto-omzet en opbrengsten per maand, kosten per maand, kostenstructuur, openstaande inkoop- en verkoopfacturen en kas- en bankrekeningen bijvoorbeeld. U beschikt over de rapporten Resultatenrekening en Balans. U kunt de overzichten ook in het Engels laten weergeven en afdrukken.

Erg interessant is dat u met Visma Financial Overview een Budget kunt opstellen. De te verwachten inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode in kaart brengen en deze vergelijken met de werkelijke cijfers, helpt u om afwijkingen te constateren en daar tijdig op te reageren.

Als u in de lijst Visma Financial Overview selecteert, verschijnt er een dialoogvenster met informatie over wanneer de laatste export is uitgevoerd en voor welke periode. Vanuit dit dialoogvenster kunt u de dienst openen en kunnen gebruikers met volledige toegangsrechten voor zowel Visma eAccounting Standaard als Visma Financial Overview nieuwe boekhoudgegevens naar Visma Financial Overview exporteren.

Wanneer u boekhoudgegevens exporteert, voert u het boekjaar en de maand in die u wilt exporteren. Wanneer u Exporteer, kiest, wordt de informatie van de gekozen periode verzonden naar Visma Financial Overview en gaat de dienst open.

Verwante onderwerpen

Visma Financial Overview