Visma eAccounting Standaard

Dashboard

Lees meer over de nieuwste versie in Nieuw in Visma eAccounting Standaard.

Het dashboard is de eerste pagina die u te zien krijgt nadat u inlogt in Visma eAccounting Standaard. Er gebeurt niets in het dashboard tot u facturen en inkomende en uitgaande betalingen in het programma invoert.

Telkens wanneer u een factuur aanmaakt of een transactie registreert, wordt het bedrijfsresultaat direct bijgewerkt in het dashboard. De grafieken geven u een overzicht van hoe goed uw bedrijf het elke week doet.

Rapporten

In Visma eAccounting Standaard vindt u aan de bovenkant van het venster een printersymbool. Door dit symbool te selecteren kunt u de rapporten zoeken en selecteren die u wilt aanmaken.

Nieuwe

Onder Nieuwe treft u snelkoppelingen aan naar activiteiten in het programma die vaak worden uitgevoerd. Dit is de snelste manier om bijvoorbeeld een nieuwe factuur aan te maken.

Grafieken

Verkoop- en inkoopfacturen

De overzichtelijke staafgrafieken geven u snel een beeld van uw facturen, per week of per maand. Groene staven staan voor verkoopfacturen en rode staven voor inkoopfacturen. De staven blijven kleurloos tot de facturen zijn betaald. Door op de staaf te klikken, ziet u onmiddellijk welke facturen wel en welke niet zijn betaald.

Liquiditeitsprognose

De liquiditeitsprognose geeft u een idee van de hoeveelheid geld waarover het bedrijf de komende weken of maanden kan beschikken.

De prognose wordt berekend op basis van het huidige saldo op uw bankrekeningen plus de verwachte betalingen voor de nog niet vervallen verkoopfacturen. De verwachte betalingen voor inkoopfacturen, salarissen, btw en belastingen worden hiervan afgetrokken.

Opbrengsten, kosten en resultaat

Hier wordt het resultaat getoond van de opbrengsten verminderd met de kosten. Als u op de staven klikt, worden de onderliggende kosten en opbrengsten nader weergegeven in een cirkelgrafiek. Als u op een sectie van de cirkelgrafiek klikt, ziet u wat er is geboekt op de desbetreffende rekening.

Tips & trucs

Daar vindt u informatie over nieuwe functies en tips voor het programma.