Visma eAccounting Standaard

Uw abonnement beëindigen

Als u uw abonnement op Visma eAccounting Standaard beëindigt, dan kunt u niet meer met het programma werken. De gebruiker die ook beheerder van het programma is, heeft daarna nog toegang tot een all. De alleen-lezen versie is toegankelijk wanneer u bent ingelogd bij vismaonline.com. In de alleen-lezen versie bestaat ook de mogelijkheid voor het afdrukken van rapporten.

Na beëindiging

U bent wettelijk verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren in zijn oorspronkelijke vorm.

Volgens de overeenkomst worden uw financiële gegevens in Visma eAccounting Standaard gedurende 7 jaar in hun oorspronkelijke, alleen-lezen vorm bewaard; als u de gegevens langer wilt bewaren, dan moet u het materiaal afdrukken of in een andere vorm bewaren. Als u uw werk in een ander boekhoudprogramma wilt voortzetten, dan kunt u een Auditfile aanmaken, zodat u bepaalde afdrukken niet hoeft te maken.

Het is verstandig om meteen te controleren of u beschikt over alle gegevens die u nodig heeft. Het is niet nodig om te wachten totdat u geen toegang meer heeft tot Visma eAccounting Standaard (op dit moment is dat 7 jaar na het einde van het laatste boekjaar).

Alle rapporten kunnen als pdf-bestand of csv-bestand in Visma eAccounting Standaard worden geopend en afgedrukt. U bepaalt zelf of u ze als pdf-bestanden of csv-bestanden archiveert of ze op de printer afdrukt. Ongeacht wat u kiest moet u ervoor zorgen dat de documenten op een duurzame en veilige manier worden gearchiveerd.