Afwijkingen in de btw-aangifte

Als het programma een btw-bedrag aantreft dat niet correct lijkt te zijn ingevoerd, dan wordt er een melding getoond. Wanneer u op de link in de melding klikt, dan wordt er een lijst weergegeven van alle boekingen die u moet controleren.

Niet voor alle afwijkingen is correctie nodig

Let erop dat als het programma een afwijking in een boekstuk meldt bij de btw-controle, er niet per se sprake is van een te corrigeren fout. Sommige afwijkingen kunnen terecht zijn.

Als het als afwijkend gemelde boekstuk juist is, hoeft u geen actie te ondernemen. De boekstukregel wordt opgenomen in de btw-aangifte wanneer u die boekt.

Afwijkende datum corrigeren

Als op de btw-controle de aanduiding Afwijking datum voor een boekstuk wordt gegeven, dan betekent dit dat de btw-aangifte waarmee u werkt, boekstukken bevat die u in een eerdere btw-aangifte had moeten aanmaken. Dat gebeurt wanneer u nieuwe boekstukken registreert in een periode nadat de btw-aangifte over de periode al is voltooid en geboekt.

Afhankelijk van de situatie kunt u de btw-aangifte over de vorige periode in de huidige periode doen of een suppletieaangifte bij de Belastingdienst indienen. Lees meer hierover in Btw-aangifte van eerdere periode corrigeren.

Afwijking btw

Als er Afwijking btw door de btw-controle wordt getoond, dan kunnen er diverse oorzaken zijn, zoals:

  • het ingevoerde bedrag is onjuist.
  • de boeking is gedaan op de verkeerde grootboekrekening.
  • de verkeerde btw-code is gekoppeld aan de gebruikte grootboekrekening.
  • een artikel is gekoppeld aan de verkeerde verkoopcategorie.
  • u heeft een verkoopcategorie met de verkeerde instellingen gebruikt.

Houd er rekening mee dat het programma afwijkingen gelijk aan of minder dan 1 euro niet toont.

Verwante onderwerpen

Correctieboekstukken aanmaken
Btw-aangifte van eerdere periode corrigeren