Visma eAccounting Standaard

Afstemming van banktransacties annuleren

Als u een banktransactie van uw rekeningafschrift niet juist heeft afgestemd, kunt u dit ongedaan maken. Wanneer u de afstemming van een banktransactie annuleert, wordt er automatisch een boekstuk aangemaakt waarmee de oorspronkelijke afstemming wordt gecorrigeerd.

Het is niet mogelijk om de afstemming van een banktransactie te annuleren als die is afgestemd met een transactie die in een geblokkeerde periode valt.

  1. Kies Kas- en banktransacties.
  2. Kies het tabblad Banktransacties huidige periode.
  3. Klik op de transactie waarvan u de afstemming wilt annuleren.
  4. Kies Annuleer afstemming.

De afstemming tussen de banktransactie en de boekhoudtransactie wordt ongedaan gemaakt en de banktransactie kan nu worden afgestemd met andere transacties.

Verwante onderwerpen

Banktransacties met boekhoudtransacties afstemmen