iZettle-betalingen registreren

Als Visma eAccounting Standaard en iZettle zijn gekoppeld, dan worden uw iZettle-verkooptransacties dagelijks geboekt. Houd er rekening mee dat de transactievergoedingen met drie dagen vertraging worden overgebracht. De vergoedingen worden echter geboekt op de datum waarop de transactie is uitgevoerd.

Met welke frequentie u betalingen van iZettle ontvangt, hangt af van uw overeenkomst met iZettle. Nadat de betalingen naar de bankrekening van uw bedrijf zijn overgemaakt, stemt u de transactie af met de iZettle-transacties die automatisch in Visma eAccounting Standaard zijn geboekt.

  1. Selecteer Kas- en banktransacties.
  2. Selecteer de rekening waarop u de betaling heeft ontvangen.

Als u een ingeschakelde bankkoppeling heeft, staat uw banktransactie al in de lijst Banktransacties op het rekeningafschrift. Zo niet, dan selecteert u Nieuwe banktransactie en voegt u het bedrag van de inkomende iZettle-betaling toe.

  1. Klik op de banktransactie en selecteer Stem af.
  2. Vermeld dat de transactie verband houdt met Overige bijschrijvingen en kies Handmatig boeken.
De verkoop via iZettle wordt automatisch door het programma geboekt. Nu moet u de betaling boeken die u van iZettle ontvangt. U boekt de betalingen op de grootboekrekeningen waarop uw vorderingen op iZettle zijn vastgelegd. Standaard worden deze vorderingen op rekening 1350 geboekt. Als u niet zeker weet welke rekeningen worden gebruikt voor het boeken van creditcardbetalingen en iZettle-transactiekosten, dan kunt u deze instellingen controleren in Instellingen - Bedrijf - Algemeen.
  1. Boek de betaling aan de hand van bovenstaande informatie.

Denk eraan dat de betaling van iZettle één bedrag is dat kan bestaan uit meerdere soorten transacties. Het bedrag kan bijvoorbeeld uit andere vergoedingen of bonussen bestaan die op andere grootboekrekeningen moeten worden geboekt dan de rekeningen voor creditcardbetalingen en transactiekosten.

  1. Klik op Boek.

Verwante onderwerpen

Koppeling met iZettle inschakelen
iZettle-koppeling beëindigen of uitschakelen

Zoekwoord: bijschrijving van iZettle, geld van iZettle, iZettle-transacties boeken