Crediteurenbestand importeren of exporteren

U kunt uw crediteurenbestand met de export- en importfunctionaliteit in Visma eAccounting Standaard op een efficiënte en gemakkelijke manier actualiseren. Om het crediteurenbestand te kunnen importeren in het programma, moet het bestand zijn aangemaakt als een kommagescheiden csv-bestand. U leest hieronder meer over het bewaren van gegevens in csv-indeling.

Wanneer u een csv-bestand in Visma eAccounting Standaard importeert, is het voor een geslaagde import belangrijk dat elke kolom de juiste header heeft, in de juiste volgorde staat, de juiste codering gebruikt en waarden bevat in de verplichte velden. De kolomheader vertegenwoordigt de velden die u in Visma eAccounting Standaard aantreft wanneer u een nieuwe crediteur aanmaakt. Zie de veldtoelichtingen hieronder voor meer informatie. Een gemakkelijke manier om een bestand aan te maken met de correcte headers en de juiste indeling is het exporteren van een crediteurenbestand zodat u dat als sjabloon kunt gebruiken voor het importbestand. U leest hieronder meer over het maken van een correct csv-bestand.

Crediteuren toevoegen of wijzigen

Om uw crediteurenbestand bij te werken exporteert u een csv-bestand (Excel), werkt het crediteurenbestand bij en importeert het bestand vervolgens weer in het programma. Houd er rekening mee dat wanneer een waarde uniek is (bijvoorbeeld een crediteurnummer) en u deze in het csv-bestand wijzigt, deze niet in het programma zal worden gewijzigd. Als u een unieke waarde wijzigt, zal het programma, wanneer u het bestand importeert, een nieuw crediteurnummer toevoegen en het oorspronkelijke crediteurnummer ongewijzigd laten.

Crediteuren verwijderen

Het is niet mogelijk om met exporteren en importeren crediteuren uit een crediteurenbestand te verwijderen. Regels die uit een geëxporteerd bestand worden verwijderd, zijn na het importeren van dit bestand in Visma eAccounting Standaard nog steeds aanwezig in Visma eAccounting Standaard.

Standaardwaarde

Wanneer u crediteuren toevoegt, zijn er velden die niet verplicht zijn, maar die een standaardwaarde bevatten, bijvoorbeeld Betalingsvoorwaarden. Als u regels aan een csv-bestand toevoegt, maar daar geen waarde in zet voordat u het bestand in Visma eAccounting Standaard importeert, zal het programma er voor u de standaardwaarde in zetten.

Verwante onderwerpen

Gegevensbestanden importeren of exporteren
Artikelen importeren of exporteren
Debiteurenbestand importeren of exporteren
Rekeningschema importeren of exporteren

Searchword: meerdere gegevens updaten