Bankbestanden inlezen

Door uw bankafschriften als een csv-, camt.053- of mt940-bestand vanuit uw omgeving voor internetbankieren te downloaden, kunt u al uw bankafschriften naar Kas- en banktransacties in Visma eAccounting Standaard uploaden. Voor het correct importeren van een kommagescheiden csv-bestand leest u hieronder verder bij Gegevens bewaren in csv-formaat.

  1. Ga naar Kas- en banktransacties.
  2. Klik op de pijl naast Nieuwe banktransactie en selecteer Lees bankbestand in.
  3. Kies Selecteer bankbestand in het venster dat wordt geopend of sleep het bestand ernaar toe.
  4. Selecteer Nieuwe.

In bepaalde gevallen wordt u bij het uploaden van een csv-bestand gevraagd uit welke kolommen in uw bankbestand Visma eAccounting Standaard gegevens moet ophalen. Als dat het geval is, dan hoeft u alleen maar de kolommen in de dropdownmenu's te selecteren die corresponderen met Datum, Referentie en Bedrag.

Wanneer het inlezen voltooid is, zoekt het programma automatisch naar boekhoudtransacties waarmee de banktransacties kunnen worden afgestemd en biedt u deze als suggesties voor boekingen aan. De banktransacties worden getoond bij Alle niet-afgest. banktransacties.

Verwante onderwerpen

Banktransacties registreren