Webhelp voor Mijn diensten

Mijn diensten is een inlogportaal waar u al uw Visma-diensten vindt. Hier staat informatie over uw diensten en krijgt u antwoorden op vragen over licenties, het wijzigen van e-mailadressen en het toekennen van andere rollen aan gebruikers. Voor meer informatie over een bepaalde dienst verzoeken we u bij die dienst in te loggen. U vindt daar antwoorden op vragen over die dienst en u kunt helpteksten lezen die betrekking hebben op die dienst.