Dokumentasjon

Visma Quality Management er et program for å administrere kunder, og er spesielt tilpasset regnskapsbyrå. Her kan du holde oversikten over hva du skal gjøre for dine kunder, og når dette skal utføres.

 

Programmet er også tett integrert med regnskapssystemene Visma Business Regnskapsbyrå og DI-Business.

 

Dokumentasjonen er delt opp i følgende grupper:

 

 

I tillegg finnes egne sider for Kom i gang og Veiledninger som utdyper mer.

 

Merk! Denne dokumentasjonen vil alltid gjelde for siste lanserte versjon av Visma Quality Management. Benytter du en eldre versjon enn 14.10.0 kan det være beskrevet ny funksjonalitet som du ikke vil finne i eldre versjoner. Vi anbefaler alltid å være oppdatert med siste tilgjengelige versjon av Visma Quality Management.