Hva er nytt i Visma Byrå Periode & År – Juni 2020

Vårt mål er å gi deg den beste brukeropplevelsen gjennom kontinuerlig oppdatering av Visma Byrå Periode & År med nye og forbedrede egenskaper.

Opprett, rediger og slett regnskapsår

Nå er det mulig å se og vedlikeholde regnskapsårene for kundene dine under Vedlikehold - Importer data. Du kan redigere start- og sluttdatoer for regnskapsåret. Dette er spesielt nyttig når datoene har endret seg i økonomisystemet.

Les mer i avsnittet Importere data.

Maler for automatiske kontroller

Et nytt ikon til venstre for firmanavnet er lagt til. Her kan du veksle mellom å jobbe med klienten eller med administrasjonsarbeid for regnskapskontoret. Når du velger Administrasjon, kobles du fra klienten og bytter til en modus der du jobber og kan utføre handlinger for alle klienter på regnskapskontoret.

Den første funksjonen under Administrasjon er Mal for automatiske kontroller. Dette lar deg lage maler inkludert et sett med autosjekker som kan brukes for flere kunder.

Blant annet kan du:

  • Legg til, kopier eller deaktiver / aktiver automatiske kontroller i malen.
  • Legg til eller fjern kunder som bruker malen.

Les mer i avsnittet Maler for automatiske kontroller.

Forbedringer av brukervennlighet for visning av kontoer og kontogrupper - nå også i Resultatregnskap og balanse

Nå finnes det en verktøyknapp for å utvide og trekke sammen all linjer i Resultatregnskap og balanse. Som standard er alle rader trukket sammen.