Visma Byrå

Min startside

Dette er medarbeiderens personlige side som vises ved oppstart av Visma Byrå. Her kan medarbeideren for eksempel følge opp timer og fakturering, hente aktivitetslisten, se timeregistreringer, notater, samt sendte e-poster.

Min startside består av følgende faner: