Bokføringsmal

Innstillingene for bokføringsmaler åpnes ved å velge Innstillinger og så velge Bokføringsmaler i menyen.

For at dette skal forenkle bokføring av gjentakende transaksjoner kan du bruke bokføringsmaler når du registrerer annen utbetaling og innbetaling, samt dine manuelle bilag. Fordelen med å bruke bokføringsmaler er at det går fortere å registrere en transaksjon når rett konto er forhåndsvalgt og det i mange tilfeller er angitt om bokføring skal skje i debet eller kredit.

Med programmet følger noen eksempler på bokføringsmaler. Disse kan ikke endres eller slettes. Opprett i stedet nye bokføringsmaler ved å utgå fra en allerede eksisterende mal som du kopierer og redigerer. Bokføringsmaler som du har opprettet selv, kan fjernes.