Firmainnstillinger

Firmainnstillingene åpnes ved å velge Innstillinger og så velge Firmainnstillinger i menyen.

Med hjelp av informasjon du legger inn, tilpasser du programmet til firmaets behov. De fleste firmaopplysninger oppgis allerede i Startguiden. Opplysningene om ditt firma brukes blant annet på fakturaer og andre utskrifter i tjenesten.