Opprett manuelt bilag

Under Regnskap - Bilag registrerer du firmaets manuelle bilag. Eksempel på transaksjoner som du trenger å registrere manuelt er bokføring av innkjøp med egne penger, bokføring av avskrivninger, periodisering av kostnader og inntekter og andre transaksjoner i forbindelse med månedsavslutning eller årsavslutning.

For å forenkle registrering av repeterende transaksjoner kan du benytte bokføringsmal, der aktuell konto og kontringsmuligheter er forhåndsvalgte. Programmet har foreslått bilagsmal men du kan også legge til din egen. Les mer i avsnittet Legg til ny bokføringsmal.

  1. Velg Regnskap - Bilag.
  2. Klikk på Nytt bilag.
  3. Angi dato.
  4. Velg den bokføringsmalen du vil bruke, eller beskriv hva bilaget gjelder.
  5. Velg deretter de konti du vil bokføre transaksjoner mot og oppgi beløp. Du legger til og fjerner rader med pluss- og minustegnene. Har du brukt en bokføringsmal, er kontoene forhåndsvalgt.

Husk at du må aktivere Bruk automatisk utregning av mva under firmainnstillinger for at programmet automatisk skal regne ut mva.

Du kan velge å oppgi beløp med eller uten mva. Hvis du markerer Registrer beløp inklusive mva vil programmet automatisk trekke ut Mva fra innlagt beløp og vise mva på en ny linje.

  1. Angi den eller de Dimensjoner som posteringen gjelder for hvis du jobber med Dimensjoner.

Hvis du ikke kan angi kostnadsbærer for en linje, kan det være fordi kontoen ikke er aktivert for Dimensjoner.

I kolonnen Saldo vises den nåværende saldoen på kontoen du bokfører på. Beløpet minsker eller øker, avhengig av om du fører debet eller kredit.

  1. Velg Bokfør for å opprette bilaget og legge det til i bilagslisten.

Relaterte emner

Bilag
Kopier manuelt bilag
Legg til ny konto
Arbeid med hurtigtaster