Legg til/endre eller ta bort logo

Du kan endre bakgrunnen på din faktura enten ved å laste opp en egen logo som kan brukes i kombinasjon med en bunntekst med firmainformasjon, eller laste opp en PDF-bakgrunn.

Logoen kan ikke være større enn 1 MB, og den må være lagret i GIF-, JPG- eller PNG-format.

Legg til/endre logo

  1. Velg Innstillinger - Firmainnstillinger - Andre opplysninger.
  2. Klikk på Legg til/endre logo.
  3. Bla til logoen/bildet på datamaskinen.
  4. Klikk Åpne for å legge til logoen på faktura eller tilbudsmal.
  5. Velg Lagre.

Slett logo

  1. Velg Innstillinger - Firmainnstillinger - Andre opplysninger.
  2. Klikk Slett for å fjerne logoen fra faktura eller tilbudsmalen.
  3. Velg Lagre.

Du kan legge til logoen din i alle e-poster som sendes fra programmet (f.eks. ordre, tilbud, fakturaer) ved å huke av boksen Vis logo i e-post.

Relaterte emner

Opprette faktura
Opprette tilbud
Lage ordre