Opprette produkt

Alle produkter må ha et unikt produktnummer. Produktnumrene sorteres alfanumerisk ,noe som innebærer at produktnummer A212 vil komme foran produktnummer A35. Hvis du bare bruker siffer ved alfanumerisk sortering blir verdiene 1, 2, 3, 10, 20, 30 sortert som 1, 10, 2, 20, 3, 30.

  1. Velg Salg - Produkter , eller hvis du arbeider med Lagermodulen, velg Lager - Produkter.
  2. Velg Nytt produkt.
  3. Angi produktopplysningene.

Du fyller ut Antall på lager hvis du vet hvor mange produkter du har på lager. Hvis du benytter lagermodulen vil ikke antall på lager kunne fylles ut på produktsiden. Endringer i lagerantallet skapes av inngående og utgående bevegelser.

Hvis du angir et engelsk navn i feltet Produktnavn, engelsk, vil produktet vises med engelsk navn på dokumenter til kunder med innstillingen engelsk satt som Språk på salgsdokument. Hvis feltet er tomt, vises det norske produktnavnet.

  1. Velg Lagre og produktet blir lagret og vises i listen Produkter.

Relaterte emner

Produkter
Opprette faktura
Angi antall produkter på lager
Fjerne produkt
Deaktivere produkt
Legge til gruppe