Godkjenne tilbud

Når du har sendt et tilbud til en kunde, og kunden har valgt å godkjenne hele tilbudet, skal du endre status for tilbudet til Godkjent slik at du senere kan fakturere det.

Hvis en kunde godkjenner deler av et sendt tilbud, går du ut fra det sendte tilbudet. Du kan ikke endre i et allerede sendt tilbud. men må i stedet kopiere alle opplysninger over i et nytt tilbud.

Hvis kunden ikke godkjenner tilbudet, kan du fjerne det. Les mer i avsnittet Fjerne tilbud.

Relaterte emner

Tilbud
Opprette tilbud
Kopier tilbud
Fjerne tilbud
Opprette faktura fra tilbud
Opprette ordre fra tilbud