Kopier tilbud

Kopiering av tilbud er tidsbesparende hvis du for eksempel skal sende flere lignende tilbud til ulike kunder. Du kan ikke endre i et allerede sendt tilbud. Ønsker du dette, kopier opplysningene over i et nytt tilbud.

  1. Velg Salg - Tilbud.

Du kan kopiere tilbud som finnes under Utkast, Sendte tilbud og Avsluttede tilbud.

  1. Velg tilbudet du vil kopiere i listen.
  2. Velg Handling - Kopier for å opprette et nytt tilbud basert på informasjon fra tilbudet du kopierer.
  3. Utfør ønskede endringer i tilbudet.
  4. Foreta ett av følgende valg når du er ferdig med tilbudet:
Sende tilbud via e-post Tilbudet sendes automatisk til e-postadressen angitt for kunden i kunderegisteret. Tilbudet lagres under Sendte tilbud og får statusen Sendt.
Skriv ut som PDF Tilbudet lagres som PDF, og du får beskjed om at det kan skrives ut. Tilbudet lagres under Sendte tilbud og får statusen Sendt.
Lagre utkast Tilbudet sendes ikke til kunden, men lagres under Utkast.

Relaterte emner

Tilbud
Opprette tilbud
Godkjenne tilbud
Fjerne tilbud
Opprette faktura fra tilbud
Opprette ordre fra tilbud
Kopier faktura
Kopier manuelt bilag