Fjerne tilbud

Hvis kunden ikke godtar tilbudet du har sendt, eller hvis tilbudets gyldighetstid er utgått, kan du fjerne tilbudet fra listen Sendte tilbud.

  1. Velg Salg - Tilbud.
  2. Velg tilbudet du vil fjerne i listen under Sendte tilbud.
  3. Velg Handling - Fjern.

Relaterte emner

Tilbud
Opprette tilbud
Kopier tilbud
Godkjenne tilbud
Opprette faktura fra tilbud
Opprette ordre fra tilbud