Opprette restordrer

Hvis du ikke kan levere alle produkter på en ordre, kan du automatisk opprette en restordre for de resterende produktene.

  1. Velg Salg - Ordre.
  2. Velg ordren du skal dellevere i listen Åpne ordre.
  3. Velg Handling - Levere.
  4. Fyll ut antallet produkter du leverer til kunden i kolonnen Lev ant.

For at en restordre skal opprettes, må det leverte antallet være lavere enn antallet i kolonnen Antall.

  1. Velg Levere.
  2. Svar Ja for å opprette en restordre med antallet produkter som gjenstår å levere. Svarer du Nei, vil de reserverte produktene fjernes fra ordren.

Restordren lagres under Pågående ordre og får statusen Sendt. Den opprinnelige ordren skifter status til Levert.

Relaterte emner

Ordre
Lage ordre
Opprette ordre fra tilbud
Kopier ordre
Sluttfør ordre
Skrive ut følgeseddel
Opprette faktura fra ordre
Opprette produkt
Legg til/endre eller ta bort logo