Opprette faktura fra ordre

Når du har levert de bestilte varene, kan du fakturere ordren. For å kunne fakturere en ordre må den ha statusen Levert.

  1. Velg Salg - Ordre.
  2. Velg ordren du vil fakturere i listen Pågående ordre.
  3. Velg Handling - Opprett faktura for å opprette en ny salgsfaktura basert på informasjon fra orderen.

Legg til en produktlinje ved å trykke på Enter eller trykke på plussknappen på slutten av produktlinjen. Fjern en produktlinje ved å klikke på minusknappen. Hvis du vil legge til en tekstlinje, klikker du på Ny tekstlinje. Du kan også endre rekkefølgen på tekst- og produktlinjene ved å klikke på de tre strekene og dra linjen dit du vil ha den.

  1. Foreta et av følgende valg når du er ferdig med fakturaen:
Bokfør og send via e-post Fakturaen sendes automatisk til e-postadressen som er angitt på kunden i kunderegisteret. Fakturaen lagres under Ubetalte fakturaer.
Bokfør og opprett PDF Fakturaen åpnes som PDF og kan skrives ut på papir. Fakturaen lagres under Ubetalte fakturaer.
Bokfør og send e-faktura Fakturaen sendes elektronisk til kunden via tjenesten Visma AutoInvoice. Fakturaen lagres under Ubetalte fakturaer.
Lagre utkast Fakturaen bokføres ikke og lagres under Utkast.

Relaterte emner

Ordre
Lage ordre
Opprette ordre fra tilbud
Kopier ordre
Opprette restordrer
Sluttfør ordre
Skrive ut følgeseddel
Opprette produkt
Legg til/endre eller ta bort logo