Legg til kasse- eller bankkonto

Om firmaet ditt jobber med flere bankkontoer, skal alle kontoene registreres i Visma eAccounting Smart. Det er mulig å ha flere driftskontoer, men en av dem må settes som primærkonto. Slik gjør du for å legge til en konto.

  1. Velg Innstillinger fra menyen.
  2. Velg Kasse- og bankkonto.
  3. Velg kontotype under knappen Ny bankkonto.
  4. Vinduet Ny bankkonto vises.
  5. Skriv inn opplysningene for kontoen. Se feltforklaringen under for mer informasjon.
  6. Velg Lagre.

Relaterte emner