Sett primær driftskonto

Hvis du oppretter flere driftskontoer må en av dem settes som firmaets primære driftskonto. Du kan, når du måtte ønske, endre konto du vil bruke som primær driftskonto og alle plasser i systemet som bruker primær driftskonto vil endres automatisk.

Primær driftskonto settes som standard for leverandørfaktura og som bankkonto for fakturaer. Det er mulig å endre konto på faktura. Dette gjøres under kundeinnstillinger. Hvis du har en aktiv bankintegrasjon bør din primære driftskonto være den samme som den du bruker for bankintegrasjon.

Endre primær driftskonto

  1. Velg Innstillinger fra menyen.
  2. Velg Kasse- og bankkonto. En liste over registrerte bankkontoer vises.
  3. Utvid kontoen du ønsker å sette som primær driftskonto ved å klikke på den.
  4. Velg Rediger og kryss av boksen for Primær driftskonto.
  5. Velg Lagre.

Driftskonto vil endres på alle plasser der primær driftskonto er valgt.

Relaterte emner