Legg til/endre eller slett bakgrunn

Du kan endre bakgrunnen på din faktura enten ved å laste op en egen logo som kan brukes i kombinasjon med en bunntekst med firmainformasjon, eller laste opp en PDF-bakgrunn.

Fakturabakgrunnen må være A4 størrelse og filen du laster opp kan maksimalt være 500KB stor og i PDF format.

Legg til/endre bakgrunn

  1. Velg Innstillinger - Firmainnstillinger - Andre opplysninger.
  2. Klikk på Legg til /endre bakgrunn.
  3. Finn bildet på din datamaskin.
  4. Klikk Åpne for å legge til bildet på faktura og tilbudsmalen.
  5. Velg Lagre.

Slett bakgrunn

  1. Velg Innstillinger - Firmainnstillinger - Andre opplysninger.
  2. Klikk Slett for å slette bakgrunnsbildet fra faktura og tilbuds malen.
  3. Velg Lagre.