Slette/deaktivere en bankkonto

Hvis du har transaksjoner registrert på kontoen du vil slette så er det kun mulig å deaktivere kontoen.

  1. Velg Innstillinger for å åpne menyen.
  2. Velg Kasse- og bankkonto.
  3. Klikk på den kontoen du vill slette/deaktivere.

Du kan ikke slette eller deaktivere en kassekonto

  1. Velg Redigere.
  2. Fjern haken for Aktiv. Hvis det ikke finnes noen historikk på kontoen kan du i stedet velge Slett.
  3. Velg Lagre hvis du vil deaktivere kontoen.

Relaterte emner

Legg til kasse- eller bankkonto