Visma eAccounting Smart

Importere og eksportere kontoplan

Du kan oppdatere din kontoplan enkelt ved å bruke eksport og importfunksjonaliteten i Visma eAccounting Smart. For å kunne importere kontoplanen, må filen være opprettet som en kommaseparert CSV-fil. Du kan lese mer om lagring av data i CSV-formatet her.

Når du importerer en CSV-fil til Visma eAccounting Smart er det viktig at hver kolonne har korrekt overskrift, er i korrekt rekkefølge, bruker korrekte koder og har verdi i obligatoriske felter. Kolonneoverskriftene representerer feltene du har når du oppretter en ny konto i Visma eAccounting Smart. Se feltforklaringen under for mer informasjon om de forskjellige feltene. En enkel måte å opprette en fil med korrekte overskrifter og format er å eksportere kontoplanen og bruke denne som mal for en senere import. Les mer om hvordan du eksporterer en gyldig CSV-fil her.

Legg til eller endre kontoer

For å kunne oppdatere kontoplanen kan du eksportere en CSV (Excel) fil, oppdatere kontoplanen og så importere filen igjen. Vær oppmerksom på at hvis en verdi er unik (for eksempel kontonummer) vil verdien ikke endres i programmet selv om den er endret i CSV-filen. Hvis du endrer en unik verdi vil programmet legge til en ny konto når du importerer filen og beholde den originale kontoen uendret.

Du kan eksportere en CSV-fil med din kontoplan som du oppdatere og så importere filen igjen. Vær oppmerksom på at hvis en verdi er unik (for eksempel kontonummer) vil verdien ikke endres i programmet hvis den er endret i CSV-filen. Hvis du endrer en unik verdi vil programmet legge til en ny konto når du importerer filen og beholde den originale kontoen uendret.

Slette hovedbokskonto

Det er ikke mulig å slette kontoer ved å eksportere og så importere. Kontoer som er slettet fra en eksportert fil vil bli satt som inaktiv når filen importeres til Visma eAccounting Smart igjen. Kontoer i bruk vil alltid forbli aktive i Visma eAccounting Smart.

Standard verdi

Det finnes felter som ikke er obligatoriske men som har en standardverdi. Hvis du legger til linjer i CSV-filen men ikke legger inn verdi i disse feltene før du importerer til Visma eAccounting Smart vil programmet legge inn standardverdien.

Relaterte emner

Importere og eksportere register
Importere og eksportere kunderegister
Importere og eksportere leverandørregister
Importere og eksportere artikler

Søkeord: Masseoppdatering