Eksportere en SAF-T fil

Fra den 1. januar 2020 må bedrifter med en omsetning på 5 millioner NOK være i stand til å sende regnskapsdata til Skatteetaten i et standardisert format på forespørsel. Dette formatet kalles SAF-T, som er en forkortelse for Standard Audit File - Tax.

  1. Velg Innstillinger - Import og eksport.
  2. Velg Eksporter SAF-T-fil.
  3. Velg Ny eksport.
  4. Velg det regnskapsåret du vil eksportere.
  5. Velg om du vil eksportere filen for hele regnskapsåret eller for en spesifikk periode i det aktuelle året.
  6. Velg Eksportere.

SAF-T-filen opprettes og kan lagres på datamaskinen din, og senere lastes opp til Skatteetaten.

Relaterte emner

Innstillinger