Innstillinger

Når du logger inn i tjenesten for første gang og går i gjennom Oppstartsveiviseren, fyller du i all den informasjonen som er nødvendig for å begynne å arbeide. Basert på de valgene du gjort kommer ulike deler av tjenesten å være aktive.