Hur läggs momsinställningar till för konton i Visma Advisor Period & År?

Integration med Visma eEkonomi

När data importeras direkt från Visma eEkonomi till Visma Advisor Period & År hämtas momskoder för momskonton (2600-2649) och försäljningskonton (3000-3999). Utifrån dessa momskoder föreslås momsinställningar som används i momskontrollen.

För resterande konton har vi valt att inte inhämta momskoder. Istället föreslår vi en momsinställning utifrån hur kontona är kopplade mot referenskonton i Kontoplan. Anledningen till detta är att de flesta kostnadskonton inte har någon momskod i Visma eEkonomi.

Vi försöker göra en så korrekt momsinställning som möjligt, men i de fall föreslagen momsinställning är fel så måste du som användare själv ändra inställningen. När du har gått igenom och ändrat felaktiga inställningar så sparas de och kopieras till nästa period. Det innebär att anpassningen bara behöver göras en gång.

Import av SIE-fil

Alla momsinställningar föreslås utifrån kontonas koppling mot referenskonton.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.