Nedgradera till Visma eEkonomi Fakturering

För att kunna bjuda in din kund till ett samarbete i tjänsten Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration behöver du kontrollera att kunden inte har en annan variant av Visma eEkonomi sedan tidigare. Om din kund har Visma eEkonomi Bas/Smart/Pro behöver den programlicensen nedgraderas till Visma eEkonomi Fakturering.

För att nedgradera licensen ska firmatecknaren hos din kund fylla i ett formulär. Kopiera länken till formuläret nedan och skicka den till din kund. När formuläret är ifyllt och nedgraderingen är genomförd får både du och din kund information om detta via e-post.

Länk att skicka till din kund: https://vismaspcs.se/support/nedgradering-visma-eekonomi.

Att tänka på inför nedgradering

Efter nedgradering

När du har fått information om att kundens programlicens är nedgraderad till Visma eEkonomi Fakturering, kan du bjuda in kunden till samarbetstjänsten Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration via Visma Byråstöd eller Visma Advisor.

För att din kunds eventuella bokföringsuppgifter ska kunna föras över till Visma Administration är det bra om du hjälper till att exportera en SIE-fil. Detta kan göras antingen innan eller efter nedgraderingen. Görs det efter nedgraderingen exporteras SIE-filen från det arkiverade bolaget. Läs hur du gör i avsnittet Exportera bokföringsdata.

När samarbetet är aktiverat och du öppnar Visma Administration första gången kommer du att få gå igenom en startguide. Därefter kan du läsa in SIE-filen som exporterades från kundens tidigare variant av Visma eEkonomi.

För att kunna ta emot din kunds leverantörsfakturor elektroniskt behöver du ange det i företagsinställningarna i Visma Administration. Läs mer i avsnitten Digitala fakturor och dokument och Ta emot e-fakturor.

Läs mer om samarbetet i Aktivera samarbete i Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration.

Relaterade avsnitt

Samarbeta med dina kunder via Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration
Avsluta samarbete för en tjänst
Avsluta samarbete

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.