Resursplanering

Med Resursplaneringen kan du planera vilka resurser som ska göra vad i ett uppdrag. Med grafer och rapporter kan du exempelvis följa upp hur planerad tid motsvarar den faktiskt nedlagda tiden för en specifik kund, ett uppdrag eller en medarbetare. Du får total överblick över byråns planering och tillgängliga resurser.

Det är möjligt att resursplanera utifrån två olika vyer: tidaktivitet nivån (som är standardinställning) samt nivån uppdrag. Välj Underhåll - Byråinställningar - Övriga inställningar för att ändra nivå.

Exempel på funktionalitet i resursplaneringen:

 • Två olika visningslägen - Per medarbetare och Per kund
  • I vyn Per medarbetare kan du välja om du vill inkludera Alla, Medarbetare med planerade timmar eller endast Medarbetare utan planerade timmar
  • I vyn Per kund kan du välja om du vill inkludera Alla, Kunder med planerade timmar eller endast Kunder utan planerade timmar
 • Resursplanera genom att använda guiden för att kopiera tidigare perioder
 • Planera resurser manuellt
 • Fördelningshjälp
 • Ange gränsvärden för beläggningsgrad
 • Summan av medarbetarens schemalagda arbetstid, planerad frånvaro, planerad arbetad tid, ej planerad tid och beläggningsgrad, när du för markören över Σ tecknet.
 • Rapporter och grafer - uppföljning av timmar och fakturering.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.