Skriv en anteckning

I Visma Advisor kan du snabbt och enkelt skriva anteckningar och tilldela dem till en kund, ett uppdrag eller en medarbetare.

  1. Klicka på ikonen som visas längst upp till vänster i programfönstret.
  2. Skriv din anteckning i fältet Text.
  3. Tilldela anteckningen till en kund, ett uppdrag eller en medarbetare.
  4. Ange eventuellt ett förfallodatum och påminnelsedatum.

Alla anteckningar som du kopplar till en kund samlas under fliken Händelser på kunden. De anteckningar som dessutom har ett Klart senast-datum visas även på fliken Översikt. För en anteckning som du kopplar till en medarbetare måste ett Klart senast-datum anges för att den ska kunna visas för medarbetaren på Min startsida.

  1. Välj Spara.

Du kan också skriva en anteckning direkt på kunden i kundregistret under fliken Översikt eller under fliken Händelser.

Relaterade avsnitt

Skicka sms
Skicka e-post

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.