Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning

Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning är ett tillval som finns i två varianter. Du som driver en enskild firma får hjälp att sammanställa bokslutsuppgifter inför deklarationen och kan simulera vilka skattemässiga effekter olika inkomstalternativ ger. Du som driver ett aktiebolag kan förutom detta, skicka in deklarationen elektroniskt till Skatteverket och även upprätta företagets årsredovisning enligt K2 och skicka den till Bolagsverket.

Du aktiverar Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning under menyvalet Appar och tillval till vänster i Visma eEkonomi Smart.

När tillvalet är aktiverat når du det genom att välja Bokföring - Årsavstämning och klicka på knappen Öppna Deklaration/Årsredovisning. Du kommer då till startsidan för tillvalet.

När kan jag använda Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning?

För att börja använda Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning krävs det att du har skapat ett företag och ett räkenskapsår i Visma eEkonomi Smart där du har bokfört uppgifter under året. Du bör gå igenom och göra en avstämning i Visma eEkonomi Smart under Bokföring - Årsavstämning för att säkerställa att din bokföring är rätt innan du börjar deklarera.

Dessa uppgifter förs sedan över från Visma eEkonomi Smart till Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning och utgör grunden för ditt deklarationsarbete. Det är i Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning som du sedan gör diverse justeringar, resultatplanerar, gör ditt årsavslut och slutligen skapar och skriver ut ditt företags deklaration (blankett NE eller INK2, INK2R, INK2S).

Läs mer i den skrivna hjälpen för Visma eEkonomi Deklaration
Läs mer i den skrivna hjälpen för Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning
Skapa deklaration för en enskild firma i Visma eEkonomi
Skapa deklaration för aktiebolaget i Visma eEkonomi
Skapa årsredovisning för aktiebolaget i Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning

Sökord: Deklaration, årsavslut

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.