Visma eEkonomi Smart

Skapa och skicka arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med 1 januari 2019 ska alla svenska företag lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå. Från årsskiftet gäller det oavsett hur många anställda företaget har och vilken bransch det verkar i.

  1. Välj Lön - Arbetsgivardeklaration.
  2. Välj Skapa ny.

Värdena för den valda perioden hämtas sedan från lönekörningen och baseras på de lönebesked som skapats för perioden.

  1. Välj Period och kontrollera att dina Kontaktuppgifter är korrekta.

Vill du titta på innehållet i arbetsgivardeklarationen innan du bokför den, välj Förhandsgranska.

I PDF:en visas först summan av den skatt och arbetsgivaravgift som företaget betalar. Sen följer individuppgifter var varje anställd, med specifikation av bruttolön, skatter, förmåner etc.

Om filen innehåller felaktiga uppgifter kan du ångra den och rätta felen på lönebeskeden och därefter skapa en ny arbetsgivardeklaration.

  1. Välj Bokför.

En notifiering visas med det verifikationsnummer som är kopplat till arbetsgivardeklarationen.

Följ följande steg för att skapa en fil att skicka till Skatteverket:

  1. Välj den arbetsgivardeklaration du vill skapa en fil för och ladda upp hos Skatteverket.
  2. Välj Åtgärder - Skapa fil.
  1. Ladda upp filen till Skatteverket. Du kan gå till uppladdningssidan genom att välja Till Skatteverket.
För att kunna skicka en fil till Skatteverket måste du ha ett avtal med Skatteverket. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Observera att du kan endast skapa arbetsgivardeklarationer om du har lagt till en eller flera lönebesked inom den valda perioden.

Läs mer om hur arbetstgivardeklarationen fylls i, ruta för ruta.

Relaterade avsnitt

Arbetsgivardeklaration på individnivå
Lön
Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401)
Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser (SKV 463)

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.