Importera eller exportera kundregister

Du kan på ett effektivt och enkelt sätt uppdatera ditt kundregister genom att använda import och export funktionen i Visma eEkonomi Smart. För att kunna importera ett kundregister, måste filen vara skapad som en kommaseparerad CSV-fil. Läs mer om att spara data i CSV-format nedan.

För en lyckad import av en CSV-fil till Visma eEkonomi Smart är det viktigt att varje kolumn har rätt rubrik, kommer i rätt ordning, har rätt kod samt att det finns ett värde på de fält som är obligatoriska. Rubriken på kolumnen i filen motsvarar de fält du finner i Visma eEkonomi Smart när du skapar en ny kund. Se fältförklaringarna nedan för att få mer information om de olika kolumnerna i filen. Ett enkelt sätt att få en korrekt formaterad CSV-fil är att först göra en export av kundregistret till att använda som mall vid en import. Du kan läsa mer om hur du gör en export för att få korrekt formatering nedan.

Lägg till och uppdatera kundregistret

För att uppdatera ditt kundregister exporterar du en CSV-fil (Excel), uppdaterar kundregistret i filen och importerar sedan tillbaka registret i programmet igen. Observera att om ett värde är unikt, som exempelvis ett kundnummer, kommer värdet inte ändras i programmet även om du har ändrat det i CSV-filen. Istället kommer programmet lägga till en ny kund när du importerar CSV-filen.

Ta bort kund

Det är inte möjligt att ta bort kunder från ett register genom att exportera och importera. Rader som tas bort från en exporterad fil och sedan importeras till Visma eEkonomi Smart kommer fortfarande att visas i Visma eEkonomi Smart. Vill du radera en kund gör du det i Visma eEkonomi Smart.

Standardvärde

Det finns fält som inte är obligatoriska, men de får ett standardvärde om de lämnas tomma. Om du lägger till rader i en CSV-fil och inte fyller ut ett värde på dessa fält kommer Visma eEkonomi Smart att lägga till standardvärdet åt dig vid en import.

Relaterade avsnitt

Importera eller exportera register
Importera eller exportera artikelregister
Importera eller exportera leverantörsregister
Importera eller exportera kontoplan

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Sökord: Massuppdatera