Skicka betalningsfil

Om du vill betala dina leverantörsfakturor med hjälp av en fil kan du använda dig av en betalningsfil. En betalningsfil är en fil som innehåller information till din bank om de fakturor som ska betalas. Du kan läsa mer om vilka inställningar du måste göra för att skicka betalningsfiler för betalning av leverantörsfakturor i avsnittet Gör inställningar för betalning av leverantörsfakturor med betalningsfil.

En betalningsfil kan endast skapas för fakturor i kronor. Kreditfakturorna skickas inte till banken, utan du måste kvitta dem mot debetfakturorna i Visma eEkonomi Smart innan du skickar eventuell mellanskillnad till banken. Tänk på att du måste kvitta dessa manuellt innan du skapar filen.

  1. Gå till Inställningar - Import och export.
  2. Välj Skapa betalningsfil för leverantörsfakturor.
  3. Välj Ny export.

Nu visas de leverantörsfakturor som inte skickats via betalningsfil tidigare. I listan kan du välja att avmarkera en faktura om den inte ska ingå i filen och du kan även ändra betaldatum.

  1. Välj Exportera för att skapa filen eller Skicka om du har bankintegration.

Om du har bankintegration skickas betalningsfilen direkt till banken när du väljer Skicka. Det betyder att du kan hoppa över steg 5 och 6.

  1. Spara filen på din dator.
  2. Logga in på din internetbank för att läsa in filen.

Relaterade avsnitt

Gör inställningar för betalning av leverantörsfakturor med betalningsfil
Hantering av XML/P27/ISO20022/pain.001 i Visma eEkonomi

Sökord: betalfil, XML, LB, XML-fil, LB-fil