Varför blir det en differens mellan frånvarotiden i Visma Lön Anställd och Visma Lön?

Om företaget använder säsongstid och registrerar frånvaro i procent kan det bli en differens mellan frånvarotiden i Visma Lön Anställd och Visma Lön.

Observera att allt kommer att beräknas korrekt både i Visma Lön och i Visma Lön Anställd. Du behöver inte göra något för att justera differensen.

Differensen beror på att frånvarotiden i Visma Lön Anställd baseras på den faktiska tiden den anställde skulle arbetat just den dagen. I Visma Lön baseras istället beräkningen av frånvaron på procent av genomsnittlig arbetstid.

Anledningen till detta är att det ska bli rätt vid utbetalning av sjukpenning från Försäkringskassan. I Visma Lön Anställd görs beräkningen utifrån att det ska bli rätt beräkning av flextid.

Exempel

Arbetstiden för en heltidsanställd är under säsongsarbetstiden 7 timmar per dag i Visma Lön Anställd.

I Visma Lön hanteras inte säsongstid. Därför är genomsnittlig arbetstid för en heltidsanställd 8 timmar per dag.

I detta exempel registrerar en heltidsanställd sjukfrånvaro för en halv dag i procent (50%).

Beräkning görs alltid i minuter.

I Visma Lön Anställd blir beräkningen för frånvaron 50% * 420 minuter (7 timmar) = 210 minuter (3,5 timmar).

För att beräkningen ska bli korrekt i Visma Lön omvandlas värdet i Visma Lön Anställd innan synkroniseringen enligt följande:

210 / 420 = 0,5

0,5 * 480 (8 timmar) = 240 minuter

Istället för 210 minuter kommer 240 minuter att skickas till Visma Lön vid synkroniseringen.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.