Arbetspass som sträcker sig över midnatt och flera arbetspass under samma dygn

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

I Visma Lön Anställd hanteras arbetstid som sträcker sig över midnatt (dygnsövergång). I kalendern redovisas den arbetade tiden på den dagen som arbetspasset startade.

Exempel

Om en anställd börjar sitt arbetspass kl 22.00 en måndag och avslutar sitt arbetspass 07.00 på tisdagen så redovisas den arbetade tiden för hela arbetspasset på måndagen i kalendern.

Om en anställd arbetar flera arbetspass under samma dygn behöver Visma Lön Anställd veta vilket arbetspass tidsregistreringen ska tillhöra. Det finns därför ett särskilt regelverk för detta.

  • Först kontrollerar Visma Lön Anställd om tidsregistreringen är gjord två timmar före eller efter något annat arbetspass. Finns det flera arbetspass väljs det som ligger närmast i tiden.
  • Finns det inget arbetspass inom två timmar från tidsregistreringen kontrollerar Visma Lön Anställd om det finns något arbetspass som börjar/slutar under samma dygn som tidsregistreringens starttid är registrerad. Om det finns så anses tidsregistreringen tillhöra det arbetspass som ligger närmast samma dygn.

Exempel

Arbetsschemat för en anställd är 20.00 (måndag) - 05.00 (tisdag).

Den anställde gör en tidstegistrering av arbetad tid mellan 22.00 (måndag) och 05.00 (tisdag) samt 08.00 - 10.00 (tisdag). Dessutom arbetar den anställde övertid kl. 10.00-11.00 på tisdagen.

Resultatet för dessa arbetspass registreras i kalendern på måndagen med 8 timmars arbetad tid och med 1 timmes övertid.

Relaterade avsnitt